Yıllardır süregelen bir yanlış anlaşılmayla psikolojik destek almanın sicile işlendiği ve o kişinin ilerleyen zamanlarda mesleğe geçiş sürecinde bu durumun karşısına çıkacağı düşünülüyor. Sanılanın aksine, terapiye gitmek gizlilik esaslı bir süreçtir, danışanın kimliği ve anlattıkları kimse ile paylaşılmaz. Şeker hastası olup ilaç tedavisi görmek ne ise ruhsal problem yaşayıp terapi almakta yadırganamaz. Psikolojik danışmana ya da psikoterapiste gitmek tamamen sağlıkla alakalı bir durumdur.  Sadece zorunda kalınan bir durumda psikolojik danışmanların polise haber verme yetkisi vardır, bir suç işleme durumu olmadığı sürece de polise danışanın bilgileri verilemez. Terapi desteği almak hiçbir zaman sicile işlenecek bir suç olarak kabul edilemez. Alınan psikolojik destek – terapi süreci sicile işlemez.

Write a comment